Automatisering van loadbalancers en storage classes met Kubernetes op een private cloud

Another CYSO DevOps related article, this time about implementing ‘missing’ features on a VMware Private Cloud. This post has also been posted to the CYSO blog. De gebruikelijke plek om Kubernetes te installeren is op een Public Cloud. Alle aanbieders ondersteunen een manier om automatisch een cluster uit te rollen, met diepgaande integratie met de […]

Continue reading →